۱۲ اردیبهشت

مهندس علی قنبری

مهندس علی قنبری عدیوی نام علی Ali Name نام خانوادگی قنبری عدیوی Ghanbari Adivi Family فرزند حیات قلی Hayat Gholi Son of متولد ۱۳۵۴ ۱۳۵۴ Born تحصیلات مهندسی کشاورزی، کارشناسی ارشد تغذیه Agricultural Engineering, MS Nutrition Education مهندس علی قنبری عدیوی ?بسم الله الرحمن الرحیم? مهندس علی قنبری عدیوی   مهندس علی قنبری عدیوی مهندس […]